SERVICII INSTITUTII >> Registrul Comertului >> Dizolvari societati

Cauzele generale de dizolvare cu cea mai mare aplicabilitate în cazul societatilor comerciale, fara a fi limitate doar la acestea, sunt:

-expirarea duratei pentru care a fost înfiintata societatea, în cazul în care o anumita durata a fost stabilita

-imposibilitatea îndeplinirii obiectului de activitate

- falimentul

- reducerea capitalului social sub minimul legal

- reducerea (pentru o perioada de cel putin 9 luni) numarului minim de actionari prevazut de legea aplicabila

- dizolvarea prin hotarârea adunarii generale

 

 Tarif=500 ron+taxe registru